اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

پیشرفت 70 درصدی اعمار سرک یکاولنگ – پای کوتل

طبق بررسیجام شده توسط مسئولان محلی احیا و انکشاف دهات ولایت بامیان، کار ساخت سرک یکاولنگ – پای کوت ۷۰ درصد پیشرفت کرده است.

مشاهده در منبع اصلی