اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

کمک دو میلیون دالری آسترالیا به وزارت زراعت

تفاهم نامه کمک دو میلیون دالر استرالیایی میان عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زارعت و مالکولم لیجت مسوول کمک های سفارت کشور استرالیا در کابل به امضاء رسید.
این کمک مالی وزرات زراعت را قادر می سازد تا استراتیژی زراعت در مناطق خشک را که هشت ولایت شمال شامل( بلخ – سرپل – جوزجان – فاریاب – بغلان – سمنگان– تخار و کندز می باشد) را تحت پوشش قرار میدهد.
کمک یاد شده در بخش های ترویج، تحقیقات و انکشاف زراعت برای در مناطق خشک به مصرف خواهد رسید و همچنان برنامه های که برای دهقانان شیوه های مناسب زراعت را ارایه می کنند تطبیق خواهد شد.
قابل ذکر است که این اولین بار است که کمک های کشور آسترالیا برای افغانستان از طریق وزارت مالیه دولت افغانستان به وزارت زراعت داده می شود.

مشاهده در منبع اصلی