اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

مقامات طالبان درخواست پناهندگی نداده اند

مشاهده در منبع اصلی