اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 28 سنبله , 1396

مقامات طالبان درخواست پناهندگی نداده اند

مشاهده در منبع اصلی