اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

قصه امروز افغانستان، قصه حماقت پاكسازی است

تراژدی پاكسازی

قصه امروز افغانستان، قصه حماقت پاكسازی است. هر كسي در اين سرزمين به دنبال پاكسازی است: حكمتيار در پي پاكسازي زبان از واژه هاي بيگانه، طالب در پي پاكسازي افغانستان از وجود شر و فساد، داعش در انديشه پاكسازي كشور از اهل تشيع، غني در فكر پاكسازي نيروهاي امنيتي از 6 هزار جنرال.

انديشه پاكسازي، يک انديشه فاشيستي و احمقانه است. تحقق اين پروژه نه ممكن است نه عملي. واقعيت اين است كه افغانستان با تكثر قومي، فرهنگي و اتنيكی خود زيبا است. هر قوم و زبان و فرهنگ اين سرزمين، گلي است در بوستان اين كشور. تراژدی افغانستان از همين انديشه احمقانه پاكسازي سرچشمه مي گيرد.

خيال پاكسازي را بايد همه ما از سر به در كنيم، به جز رياست تنظيف شهرداري كابل كه بايد كوچه و پس كوچه هاي شهر را از آشغال پاك كند.

ثاقب

مشاهده در منبع اصلی