اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 26 قوس , 1396

اماکن ممنوعه و مرموز جهان

موزه جینگ سو: فقط شهروندان چین اجازه ورود دارندجزیره نیهائو، هاوایی: این جزیره در سال 1963 به خانواده ثروتمند راببینسون فروخته شده استکلیسای مری زیون، اتیوپی: در این کلیسا بقایای کشتی سلیمان و کتاب مقدسی از آن زمان نگهداری میشودجزیره مارها، برزیل: محل زندگی یک مار افعی غول پیکر بوده که توانایی شکار و خوردن یک انسان کامل را داشته استکتابخانه واتیکان: در اینجا اسناد و کتاب های قدیمی مربوط به پیشینه واتیکان نگهداری می شودغار لاسکواس، فرانسه: نقاشی های روی دیوارهای غار به 17500 سال پیش برمی گرددخزانه جهانی بذر، نروژ: به خزانه روز قیامت مشهور است که برای مقابله با قحطی ساخته شده استمنطقه 51، آمریکا: در اینجا سفینه های موجودات فضایی دیده می شودکد(14)

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی