اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

‘یا در مکان‌های مذهبی نیروی امنیتی مستقر کنید یا برای مردم مجوز داشتن اسلحه صادر کنید’

مشاهده در منبع اصلی