اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

‘یا در مکان‌های مذهبی نیروی امنیتی مستقر کنید یا برای مردم مجوز داشتن اسلحه صادر کنید’

مشاهده در منبع اصلی