اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 1 میزان , 1396

نمایندگان ویژه روسیه و امریکا درباره فروش هلیکوپترهای روسی به افغانستان گفت و گو می کنند

مشاهده در منبع اصلی