اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

سرزمین بی سوادی و تشنه فساد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، جامعه ای باسواد و آگاه کمتر فضایی برای استبداد و فساد باقی می ماند اما زمانی که یک حکومت قبیله گرا با رویکرد انحصاری اداره کننده افغانستان باشد باید با آمار تکان دهنده 65 درصدی بی سوادی مواجه بود و میلیاردها دالری که در فساد معارف حیف و میل می شود.

اگر چه ناامنی و جنگ گسترده در کشور سبب بسته شدن مکاتب و محرومیت کودکان از آموزش شده است اما این تنها بهانه ای برای پوشاندن عمق فسادی است که در معارف جاری و دست مقام های فاسد بلندپایه دخیل می باشد.

مکاتب، معلم و دانش آموزان خیالی که بارها از آن در رسانه ها نام برده شده است از سوی حکومت و وزارت معارف با بی تفاوتی برخورد می شود که نه تنها سیستم معیوبی را تحمیل نظام آموزش کرده بلکه سبب ایجاد زمینه مناسب برای حیف و میل هزینه ها شده اما آیا حکومت در پی پایان دادن به فساد و مقابله با فساد پیشگان است؟

زمانی می توان خوشبین به مبارزه با فساد در حکومت و نهادهای چون معارف، قضایی و پولیس بود که دولت حداقل آسیب دیده از فساد باشد نه ارگ نشینانی که از دل تقلب به قدرت رسیدند و تنها راه بقای خود را در ریشه دواندن فساد و گسترش ناامنی ها بیابند.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک مدعی است که براساس برخی گزارش های درز کرده، میلیون ها دالر خرج پرداخت حقوق بیش از 40 هزار معلم، ساخت بیش از هزار مکتب و اجرای حدود 400 طرح ساختمانی غیرواقعی شده است.

در این گزارش که به گفته مسوولان حکومتی "غلو" شده است، شماری از مقام های ارشد سابق وزارت معارف در تبانی با مسوولان محلی در ولایت ها در حیف و میل پول ها دست داشته اند و در اجرای هزار و 400 طرح ساختمانی حدود 20 میلیون دالر اختلاس و در قرارداد چاپ کتاب های درسی نیز میلیون دالر فساد صورت گرفته است.

معاون دوم ریاست جمهوری وجود فساد در وزارت معارف را از چالش های اصلی بی سوادی کشور عنوان کرد اما هیچ راهکاری اصولی حکومت را در راستای کاهش فساد و مبارزه با مقام های آلوده به آن عنوان نمی کند.

از جانب دیگر به دلیل کیفیت پایین آموزش و کمبود معلم های کارآمد، معارف حتی در شهرهای بزرگ نیز با کیفیت پایین ارایه می شود و بماند که مراتب مشکلات برای دختران تا چه میزان بیشتر و ورود آنان به مراکز عالی دشوار است.

از سوی دیگر، در سال 2014 وزارت معارف طی گزارشی 8.35 میلیون شاگرد را ثبت نام شده عنوان کرد که 6.6 میلیون آن حاضر و 1.55 میلیون دیگر وجود ندارند که برای سه سال توسط این وزارت شاگرد محسوب می شد.

نبود آمار دقیق از تعداد دانش آموزان سبب حاشیه امنی برای فاسد پیشگان شده اند که در ارقامی دروغین به دزدی هزینه های می پردازند که باید در راستای تحصیل کودکانی مصرف شود که تشنه آموزش هستند و آینده کشور را رقم می زند.

واقعیت تکان دهنده ای که از فساد معارف به وجود می آید، کودکانی است که در نبود مکاتب و تحصیل راهی میدان های جنگ از سوی تروریستان و یا در سو استفاده افراط گرایان وارد تجارت سیاه مواد مخدر می شوند.

این در حالی است که افغانستان به عنوان یکی از جوانترین جمعیت ها در جهان دارای 41 درصد زیر 14 سال و 64 درصد زیر 24 سال می باشد و به عبارتی حدود 13 میلیون کودک زیر چهارده سال واجد شرایط مکتب رفتن هستند و بنا به گفته معاون دوم ریاست جمهوری در سال جاری تحصیلی تنها دو میلیون دانش آموزش وارد مکاتب شده اند.

و حال، میلیون ها کودک آماده برای تحصیل به دلیل وجود مقام های بیشمار تشنه فساد محروم از مکاتب تبدیل به جامعه هدف افراط گرایان شده و هر روز مورد خشونت قرار می گیرند یا از سوی خانواده و یا جامعه.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی