اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

انفجار نزدیک کرکت بورد صدمه ای به لیگ نزده است

ژورناليستان مسوول كسانى اند كه حين تهيه گزارش منافع ملى و ارزش هاى كشور را لحاظ مى كنند.

مثلا انفجار امروز در شرق شهر كابل نزديک غازى استاديوم، چمن حضورى و كركت بورد اتفاق افتاد. هدف تروريستان اين بود تا كركت بورد و ميدان كركت را هدف قرار دهند و پيشرفت ما را در اين رشته ورزشى سبوتاژ كرده، غوغاى رسانه اى ايجاد كنند و بازیكنان خارجى كه در ليگ شپږیزه بازى مى كنند را تخويف كنند.

ژورناليستان محترم نمى دانم عمدا يا سهوا در خط دشمن تيتر زدند. انفجار در نزديك كركت بورد، انفجار مهيبى ميدان كركت را تكان داد، مهاجم انتحارى مسابقه كركت را هدف قرار داد. من اگر ژورناليست بودم چنين مى نوشتم:

مهاجم انتحارى خود را در نزديك چمن حضورى منفجر ساخت. چون چمن حضورى يك ميدان بزرگ است و مخاطبين فكر مى كنند انفجار تلفات زياد ندارد. از لحاظ استراتژيک صدمه اى به ليگ اشپږيزه نمى زد.

ترس و وحشتى كه دشمن نيت آن را داشت سبوتاژ مى شد و بار روانى حمله كمتر مى شد.

تره کی

مشاهده در منبع اصلی