اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

غنی به پرونده اختلاس فاروق وردک رسیدگی نمی کند

اینجا سخن و گزارش از فساد شگفت آور و ترسناک در وزارت معارف است اما شاه حسین مرتضوی سخن از حل مشکلات می زند و به این فساد و بررسی آن از سوی ارگ ریاست جمهوری تماس نمی گیرد.

چهل‌هـزار و 480 معلم خیالی، یک‌هزار و 33 مکتب خیالی، یک‌هزار و 400 پروژه ساختمانی مکتب بدون طی‌مراحل قانونی تدارکات، بیشتر از 20 میلیون دالر اختلاس در قراردادهای چاپ کتاب‌های درسی، پرداخت سالانه 24 میلیون دالر معاش‌های دالری کارمندان قراردادی و مشاوران، ناپدید شدن 64 کانتینر و ده‌ها مورد دیگر…

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به گزارش هیات حقیقت یابی دست یافته که نشان می‌دهد بین سال‌های 1390 تا 1393 هجری خورشیدی در وزارت معارف افغانستان، میلیاردها افغانی در پروژه‌های ساخت‌ و ساز مکتب، معاش معلمان غیرواقعی، چاپ کتاب درسی و برخی موارد دیگر اختلاس شده است.

اعضای این هیات حقیقت‌یاب که از جانب رییس‌جمهور اشرف غنی موظف به تفتیش و تحقیق شده بودند، می‌گویند که نتایج تحقیق خود را به رییس‌جمهور سپرده‌اند اما با گذشت بیش از 2 سال، هیچ گامی عملی برای رسیدگی به اتهام‌های موجود در این گزارش، انجام نشده است.

به نقل این گزارش که مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‌ آن دست‌ یافته‌، وزیر پیشین(فاروق وردک که وزیر فعلی پارلمانی است) و شماری دیگر از مقام‌های وزارت معارف را در سال‌های1390 تا 1393 خورشیدی به دست داشتن در این اختلاس‌های بزرگ متهم می‌سازد.

این گزارش به تاسی از حکم شماره 675 مورخ 10/4/94 مقام ریاست‌جمهوری، توسط یک هیات 10 نفری به‌ریاست نادرخان کتوازی عضو مجلس نمایندگان و شماری دیگر از اعضای شورای‌ ملی، امنیت‌ ملی، دادستانی و جامعه مدنی، در مدت چهار ماه تهیه و به رییس‌جمهور کشور ارایه شده ‌است‌ اما با گذشت بیشتر از 2 سال، سخنگویان ریاست‌جمهوری در مورد جزییات و اجراییات این گزارش چیزی نمی‌گویند.

اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی