اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

جنگ در افغانستان، جنگ میان شیر و سگ نیست

انتشار اوراق تبلیغاتی توسط هواپیمای امریکا و ناتو در ولایات پروان و کاپیسا که در آن تصویر یک شیر مهاجم و سگ در حال فرار با بیرق آویخته طالبان در بدن سگ کشیده شده بود، موجب اعتراضات و تظاهراتی علیه امریکا در برخی مناطق این ولایات شد.

حتی اگر در بدن سگ، بیرق طالبان که به روی آن کلمه طیبه نوشته است، نمی بود، چاپ و نشر این تصویر شیر و سگ در جهت بالا بردن انگیزه و روحیه جنگی نیروهای مسلح دولت افغانستان و حتی خارجی ها، یک طرح احمقانه و بی معنی است.

جنگ در افغانستان، جنگ میان شیر و سگ نیست. نه طالبان سگ هستند و نه نیروهای دولت و نظامیان خارجی شیر. با اینگونه تصویر و تبلیغات نمی توان برای نیروهای مسلح دولت افغانستان و نظامیان خارجی همکار و همراه شان، انگیزه و روحیه نظامی در جنگ با طالبان ایجاد کرد.

بدون تردید در این طرح و چاپ و نشر این تصویر وزارت دفاع افغانستان که به هیچ صورت بدون اطلاع و آگاهی آنها صورت نمی گیرد، دخیل و مسوول است.

اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی