اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

آمادگی پاکستان برای مبارزه با هراس افگنی درسرحد مشترک با افغانستان

مشاهده در منبع اصلی