اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

آمادگی پاکستان برای مبارزه با هراس افگنی درسرحد مشترک با افغانستان

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی