اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

آمادگی پاکستان برای مبارزه با هراس افگنی درسرحد مشترک با افغانستان

مشاهده در منبع اصلی