اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

یک گروه هشت نفری از مهاجران افغان از آلمان اخراج شدند

مشاهده در منبع اصلی