اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

برزگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری

ظاهرا برگزاری انتخابات در سال جاری ناممکن شده است و حکومت هم که همواره حرف از اراده خود در این مورد می زد، کاری نتوانسته است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در برنامه «حاشیه خبر» بر این باور است که قصد رهبران حکومت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به طور همزمان است و افزود: حال ما به عنوان شهروندان چه توقعی داشته باشیم که چه زمانی حکومت برای کمیسیون پاسخ دهد؟ کی ها اینها راپاسخگو می سازند؟ چه وقت اجراها صورت می گیرد.

وی افزود: موضوع دیگر اینکه شما هم حتما آن را نظارت کرده اید و مطبوعات تعقیب می کند این است که ممکن، انتخابات پارلمانی از همین حالا تحت شعاع انتخابات رییس جمهوری قرار بگیرد. شما می دانید که رهبران حکومت وحدت ملی واضحا از انتخابات رییس جمهوری در این روزهای اخیر صحبت می کنند. می گویند که انتخابات رییس جمهوری به وقت خودش اجرا می شود. رییس جمهور گفته بود که به هیچ وجه نمی خواهد انتخابات ریاست جمهوری از زمان مشخص آن که در قانون اساسی ذکر شده به تاخیر بیفتد. داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور هم چند روز پیش گفته ست که ما هم نمی خواهیم انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر بیفتد و هم اجازه نمی دهیم که به تاخیر بیفتد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی