اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

مساعدت دو میلیون دالری آسترالیا در بخش زراعت افغانستان

وزارت زراعت کشورمان می‌گوید که از دو ملیون دالر کمک مالی آسترالیا در تطبیق استراتژی این وزارت برای ولایت‌های آسیب پذیر از خشک سالی استفاده…

مشاهده در منبع اصلی