اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

ترک تابعیت صدها افغان در شش ماه نخست سال روان

ارقام وزارت عدلیه نشان می‌دهد با آنکه صدها افغان در شش ماه نخست سال روان خورشیدی، درخواست ترک تابعیت کرده اند؛ اما فقط ده تن…

مشاهده در منبع اصلی