اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

جوانان تحصیل کرده در بغلان خواستار ایجاد زمینه کار برای شان شدند

پلخمری  باختر   22 سنبله
حدود یکصد جوان که از یک برنامه آموزشی کیمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پلخمری فارغ شدند. از دولت خواستند تا مطابق رشته های تحصیلی شان زمینه کار در ادارات دولتی برای شان فراهم شود. گفته میشود این جوانان قبلآ از پوهنځی های مختلف پوهنتون های کشور فارغ شده اند و فعلآ در حالت بی سر نوشتی به سر میبرند.# لیلما

مشاهده در منبع اصلی