اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

نباید تجربه و ظرفیت قربانی اصلاحات شود

کابل باختر/ 22/ سنبله
افغانستان بغرنج ترین و پیچیده ترین جنگ را در تاریخ معاصر تجربه می کند، مگر چنین یک جنگ تحمیل شده نمیتواند مارا از ملت سازی و نظام سازی باز دارد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: افغانستان درگیر یک جنگ اعلام ناشده و تحمیلی می باشد، این کشور بغرنج ترین، پیچیده ترین و دشوار ترین جنگ را در تاریخ معاصر خود ، کشورهای منطقه و فراتر از آن را تجربه می کند بیشترین تحلیل گران به این باور اند که جنگ روان در افغانستان یک جنگ عادی و یا یک معضل داخلی نیست، بل یک جنگ پیچیده استخباراتی است که علیه مردم افغانستان در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به راه انداخته شده است که هدف اولی واخری آن  نابودی زیربنا ها در افغانستان و در حاشیه نگهداشتن این کشور است.
آنچنان که گفته شد این جنگ یک جنگ استخباراتی و یک جنگ تحمیلی در برابر مردم افغانستان است که باید این کشور زمنیگیر شود و هیچگونه توان و تحرکی از خود نداشته باشد، مگر این حرف برای مردم ما روشن است که ما از یک طرف درگیر جنگ و مبارزه با توطئه و برنامه های متجاوزین و دشمنان کشور خود هستیم و از طرف دیگر انگیزه ملت سازی و نظام سازی را از یاد نبرده ایم، با آنکه در این دو راه سنگ اندازی ها و اخلالگری های زیادی وجود دارد، دولتمردان و مردم ما همچنان مصمم گام بر میدارند تا از ملت یک تعریف جامع به میان آورند و نظام سازی نمایند و برای رسیدن به این اهداف اصلاحات را به میان آورند، مگر تاکید بر این است که هر برنامه اصلاحی و هرحرکت که برای ملت سازی و نظام سازی صورت میگیرد باید مطابق به درک از وضعیت جاری باشد که در آن ظرفیت ها و امکانات موجود آسیب نبیند.
باید هربرنامه اصلاحی در راستای حکومتداری و ملت سازی گام به گام صورت گیرد و نباید تجارب تلخ گذشته و برنامه های عجولانه که به نام اصلاحات و ریفورم صورت گرفت تکرار شود.
تجربه و ظرفیت دو اصل عمده برای حکومتداری خوب و استحکام پایه های دولت است که نباید در روند اصلاحات قربانی شوند.# تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی