اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

اتحادیه اروپا متعهد به همکاری بیشتر با افغانستان

کابل 22 سنبله / باختر
سفیرجدید اتحادیه اروپا برای افغانستان برتداوم وهمکاری های آن اتحادیه برای افغانستان تاکید نمود..
اتحادیه اروپا پیری مایدون را به عنوان سفیر اتحادیه اروپا  درافغانستان معرفی کرد  قبل از او فرانسس ما یکل ملبن به عنوان سقیر اتحادیه اروپا کار میکرد .
گزارشگراژانس باختر مینگارد : پیری مایدون سفیر جدید اتحادیه اروپا درامور افغانستان روزگذشته با تقدیم اعتمادنامه اش  به رئیس جمهور کشور برتقویه روابط میان افغانستان و اروپا تاکید و همکاری آن اتحادیه را با افغانستان غیر قابل توقف توصیف کرد.
او گفته است که روابط میان افغانستان واتحادیه اروپا در حال گسترش است  واین روابط وهمکاری ها براساس تعهدات کنفرانس بروکسل توافق نامه همکاری های انکشافی ٬بیشتر میشود زیرا  روابط اقتصادی  وتجارتی  از دیگر بخش ها برای گسترش همکاری ها میان افغانستان واتحادیه اروپا خواهدبود.
افغانستان و اتحادیه اروپا قبل براین  توافقنامه  همکاری های مشارکت و توسعه را درعرصه های مختلف بخصوص در عرصه تمویل و تجهیز نهاد های امنیتی افغانستان نیز امضا کرده است که براساس ان اتحادیه اروپا تا چهارسال آنیده سالانه سه ملیارد یورو به افغانستان کمک میکند .
اتحادیه اروپا به عنوان همکار و دوست افغانستان چندین نشت را به منظور جلب کمک های مالی کشورهای جهان و سازمان های معتبر دنیا برای افغانستان  برگزاری کرده است که تعهد اتحادیه اروپا  با بیشتر از سه ملیارد یورو کمک سالانه  درچهار سال آینده به افغانستان ، نشان دهنده ادامه حمایت فوق العاده آن اتحادیه و همکارانش را درقبال افغانستان واضح ساخته است .
بربنیاد گزارش های نشر شده ، اتحادیه اروپا  به عنوان چهارمین کمک کننده بزرگ به افغانستان، از سال ۲۰۰۲ تا اکنون بیش از سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون یورو را در قالب کمک های بشردوستانه و توسعه یی به افغانستان  کمک کرده است.
پیری مایدون وظایف زیادی دارد که باید انجام دهد زیرا افغانستان در منافع استراتیژیک اتخادیه اروپا جای ویژه دارد.# جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی