اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

کار ساختمان های اداری معارف بغلان آغاز شد

پلخمری  باختر  22 سنبله
کارسه ساختمان اداری ریاست معارف ولایت بغلان  در محوطه آن ریاست آغازشد .
داکتر محی الدین پیکان رئیس معارف ولایت بغلان به آژانس باختر گفت .  هر یک از این ساختمان ها در سه طبقه در دو هزار متر مربع زمین در مدت هشت ماه به هزینه بیش از شش میلیون افغانی از بودجه دولت اعمار می گردد.
وی افزود دفاتر اداری ریاست معارف بغلان در حال حاضر در ساختمان های کرایی با پرداخت ماهانه بیش ازدوصد و پنجاه هزار افغانی کرایه قرار دارد. # لیلما 

مشاهده در منبع اصلی