اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

باشندگان سه ولسوالی در بغلان صاحب برق شدند

پلخمری   باختر  22 سنبله
ولسوالی های مسیر انتقال برق وارداتی در بغلان از نعمت برق مستفید شدند.
لطف الله هاتفی ولسوال خنجان در مصاحبه یی به آژانس باختر گفت که تمدید برق وارداتی به ولسوالی های خنجان ،دوشی وبغلان مرکزی در تامین امنیت و بهبود بنیه اقتصادی مردم نقش اساسی دارد.
عبداللطیف یک باشنده خنجان دسترسی مردم را به برق یک  نیاز مبرم دانست واز تمدید برق دایمی در آن ولسوالی ابراز خرسندی کرد.
وی گفت، تمدید برق در تنویر اذهان عامه و فراهم شدن تمامی  سهولت ها برای مردم بسیار اثر گذار است.
رامز باشنده مرکز ولسوالی دوشی نیز با ابراز خرسندی از تمدید برق در آنولسوالی گفت،اگربا در نظر داشت موجودیت مواد خام وافر درآنولایت فابریکه کوچک تولیدی ایجاد گردد زمینه کار برای مردم مساعد میشود.
عبدالولی معاون فنی برق غوری می گوید، برق وارداتی از ساحات دند غوری ودند شهاب الدین به خاطرنا امنی هاعبور نکرده ودر صورت تامین امنیت باشندگان  مناطق یاد شده نیز صاحب برق خواهند شد.#   لیلما

مشاهده در منبع اصلی