اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

آغازکانکریت‌ریزی یک سرک عام‌المنفعه درجوزجان

بگفته مسئولان محلی جوزجان، کانکریت‌ریزی یک سرک عام‌المنفعه ازسوی برنامه‌ی ملی راه‌سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، آغاز شد.

مشاهده در منبع اصلی