اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 2 سرطان , 1397

آغازکانکریت‌ریزی یک سرک عام‌المنفعه درجوزجان

بگفته مسئولان محلی جوزجان، کانکریت‌ریزی یک سرک عام‌المنفعه ازسوی برنامه‌ی ملی راه‌سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، آغاز شد.

مشاهده در منبع اصلی