اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

چپاول شدن ملیون‌ها دالر در وزارت معارف

آریانانیوز: اخیرا راپور‌های ضدونقیضی دربارۀ وجود فساد در وزارت معارف نشر شده است.

مشاهده در منبع اصلی