اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

پیروزی سیر بهادرزاده مورد استقبال عبدالله عبدالله قرار گرفت

پیروزی های پی در پی سیر بهادرزاده، به خصوص موفقیت در مبارزه اخیر او در برابر حریف استرالیایی اش، مورد استقبال رییس اجراییه کشور قرار…

مشاهده در منبع اصلی