اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

چرا بد را با بدتر جواب می‌دهیم؟

مشاهده در منبع اصلی