اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

چرا بد را با بدتر جواب می‌دهیم؟

مشاهده در منبع اصلی