اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 جوزا , 1397

بااهداي يك شفاخانه شخصي چندين پروژه صحي در هرات تهداب گذاري شد

هرات 19 سنبله باختر
همزمان بااهداي يك شفاخانه شخصي به رياست صحت عامه هرات ،چندين پروژه صحي نيز درولایت هرات تهداب گذاري شد
شفاخانه پروفیسورسکینه يعقوبي باهزينه يك ميليون دالر امريكايي ساخته وتجهيز شده است كه امروز باحضور محمد آصف رحيمي والي هرات وداكتر فدامحمد پيكان معين وزارت صحت عامه به رياست صحت عامه هرات اهدا شد.
داكتر عبدالحكيم تمنا رييس صحت عامه هرات ميگويد : درين شفاخانه بعدازين خدمات تحصصي نسايي ولادي به مادران ارائه ميشود.
وي ، هزينه پروژه هاي جديد را هشتصدهزار دالر امريكايي اعلام كرد.
پروفيسور سكينه يعقوبي رييس انستيتيوت آموزشي افغان،هدف ازاهدای این شفاخانه به ریاست صحت عامه هرات  راکمک به بهبود روند ارائه خدمات به مادران یاد کرد وخواهان ارائه خدمات باكيفيت درين شفاخانه شد.
داكترپيكان معين وزارت صحت عامه ازكاهش مرگ ومير مادران درسال هاي اخير ياد آوري نمود ولي گفت:" هنوز هم مرگ ومير مادران يكي ازچالش هاي عمده فرا راه وزارت صحت عامه است . او گفت:" ولايت هرات ازجمله ولاياتي است كه كيفيت خدمات صحي دران به تناسب اكثر ولايات كشور دررده اول قرار دارد. ختم/سید حبیب

مشاهده در منبع اصلی