اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

ساخت یک مرکزآموزش های صحی درشفاخانه ولایتی ننگرهار

شهرجلال آباد 19 سنبله باختر
یک مرکز آموزش های صحی در شفاخانه ولایتی ننگرهار تاسیس شد.
این مرکز به هزینه  بیست وپنج هزار دالر ازسوی وزارت صحت عامه ساخته شده است.
داکترنجیب الله کامه وال رییس صحت عامه ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که ازاین مرکز به سطح شرق کشور برای آموزش کادرهای جوان صحی استفاده خواهد شد.
ازسویی هم ازاین مرکز دربرگزاری نشست ها نیز استفاده خواهد شد.ختم/سید حبیب

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی