اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 18 حوت , 1397

قتل پدر توسط پسر/جوان هراتی جسد پدرش را به چاه انداخت

یک جوان دو روز قبل در هرات پدر خود را سربرید و جسدش را به چاه انداخت. وی بعد از اینکه جسد پدرش را به…

مشاهده در منبع اصلی