اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

ویدیوی نشست اضطراری طیاره کام ایر در سرک کلوله پشته کابل

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی