اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 میزان , 1396

ویدیوی نشست اضطراری طیاره کام ایر در سرک کلوله پشته کابل

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی