اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

ادعای جدید رهبر طالبان

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی