اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

ازکارکردهای مشاور معینیت فرهنگ و هنر تقدیر بعمل آمد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر7سنبله
پوهاندمحمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزضمن اظهار سپاس اززحمات پوهنمل هادی الرحمن هادی مشاور معینیت امور فرهنگی که مدتی را دراین وزارت بحیث مشاور ایفای وظیفه نموده بود ابراز قدردانی نموده و تقدیر نامه وزارت اطلاعات وفرهنگ رابه وی اعطا کرد. ختم/ ذبیح

مشاهده در منبع اصلی