اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

وضعیت امنیتی کشور بصورت مجازی بررسی شد!

به گزارش افغان خبر، سرپرست وزارت امورداخله وضعیت امنیتی کشور را از طریق ویدیو کنفرانس با قوماندانان زون های ساحوی پولیس ملی و قوماندانان امنیه ولایات ارزیابی کرد.

مشاهده در منبع اصلی