اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

محفل مساعدت به ورثۀ شهدای اردوی ملی برگزار شد

به گزارش افغان خبر، طی محفلی که در تالار کنفرانس های قرارگاه وزارت دفاع ملی تدویر یافت ، به ورثۀ شهدا مساعدت شد.

مشاهده در منبع اصلی