اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

محمديعقوب حيدرى به حيث والى کابل گماشته شد

به گزارش افغان خبر، محمد یعقوب حیدری، به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و منظوری ریاست جمهوری، به حیث والی کابل تعین شده است
در خبرنامه‌ی که از دفتر مطبوعاتی اداره ارگان های

مشاهده در منبع اصلی