اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

به گزارش افغان خبر، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری شام روز گذشته تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید. در این جلسه در رابطه به طرح ضرب مدال به نام علامه فیض محمد کاتب هزاره مورخ مشهور افغانستان و طرح ضرب مدال قانون اساسی، سرنوشت متهمین قضیه غصب ملکیت های وزارت ترانسپورت، حواله و اجرای اعاشه […]

مشاهده در منبع اصلی