اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

امضای موافقت نامه مالی میان وزارت امورداخله و پوهنتون امریکایی

به گزارش افغان خبر، آریانانیوز: طی نشستی، موافقت نامه مالی پروگرام های ماستری، میان وزارت امور داخله وپوهنتون امریکایی افغانستان به امضا رسید.

مشاهده در منبع اصلی