اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حمله هوایی ناتو در لوگر

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی