اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

بحث روی روش تطبیق سند میثاق های همکاری با مقام های امریکایی

به گزارش افغان خبر،
مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند، که روی روش تطبیق سند‌ میثاق‌های هم‌کاری میان افغانستان و امریکا با مقام‌های ادارۀ ترامپ بحث صورت گرفته‌است.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور عصر روز گذشته با خانم لیزا کورتیس معاون دست‌یار رییس جمهور ترامپ و رییس ارشد برای آسیایی جنوبی و مرکزی ایالات متحده دیدار کرده‌است.
در خبرنامه‌ گفته‌ شده‌است که رییس جمهور غنی و خانم لیزا کورتیس روی مکانیزم تطبیقی سند میثاق‌های هم‌کاری میان کابل و واشنگتن بحث و تبادل نظر کرده‌است.
در این دیدار، یک‌بار دیگر رییس ارشد امریکا برای آسیایی جنوبی و مرکزی به حمایت ادارۀ ترامپ از افغانستان تاکید کرده و روی گسترش هم‌کاری دوجانبه در بخش‌های مختلف صحبت نمود.
این درحالی‌ست که محمد اشرف غنی به تاریخ ۱ سنبله سال روان، سند تطبیقی میثاق‌های هم‌کاری میان افغانستان و امریکا را امضا کرده بود.
قرار است بر مبنای این سند، ۲۰۰ تعهد دولت وحدت ملی در همه‌ وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی جهت بوجودآمدن اطلاحات تطبیق گردند.
رییس جمهور غنی در هنگام امضای آن سند گفته بود که افغانستان پیام اصلاحات به جامعه جهانی دارد و خواهان هم‌کاری بیش‌تر این نهاد در حکومت شده بود.

مشاهده در منبع اصلی