اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

تیراندازی افراد مسلح در حوزه ششم امنیتی شهر کابل

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی