اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

روزیکه قلعه نجار ها کربلا شد

به گزارش افغان خبر،

موتر لندکروزر با شماره دولتی ( شاید تقلبی یا دزدیده شده ) دردروازه مسجد حضرت علی کرم الله وجه ایستاده شد. چهار نفر ملبس با یونیفورم پولیس سرحدی پایین شدند. آماده به حمله شدند.

یکی از نمازگزاران حتی صدا زد که او مردم بگریزید که انتحاری است. اما قبل بر انجام حمله راننده موتر آنها را گفت صبر کنید. صبر کنید مسجد را اشتباه کردیم. این مسجد سنی ها است. رفتند به طرف مسجد امام زمان که درچند قدمی مسجد حضرت علی قرار دارد.

پهره دار فکر کرد که از بزرگان شیعه کسی به مسجد آمده است. سلام کرد ولی او را در قدم اول کشتند. محافظ دوم سلاح نداشت. او را کشتند و شروع کردند به پرتاب کردن بمب های دستی.

تروریستان نزدیک به یک ساعت وقت در اختیار داشتند تا ماین شانی و بمب گزاری نمایند. هیچ کسی برای دفاع از نماز گزاران وجود نداشت.

وقتی نیرو های امنیتی و دفاعی به ساحه رسیدند تروریستان ساحه را ترک گفته بودند. هیچ کدام شان انتحار نکرده بودند. تلفات مردم ناشی از بمب های جا سازی شده بود نه از انتحاری.

بعد از انجام این جنایت از ساحه رفتند. تعداد تلفات زیاد تر از آن است که گفته می شود. خیلی زیادتر.

شاید این چشم دید ها نادرست باشد. شاید هم درست باشد. من ادعای این طرف و یا آنطرف اش را ندارم. اما آنچه هویدا است و آشکار است اینکه حکومت نمی داند در این شهر کی زندگی می کند ، کی رفت و آمد می کند ، کی سلاح دارد ، کی نظامی مشروع است ، کی تروریست است و صد ها سوال بسیار کوچک و پیش پا افتاده ای دیگر. کفایت و بی کفایتی را در قاموس افغانستان باید از سر تعریف کرد.

امرالله صالح

مشاهده در منبع اصلی