اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

حمله هوایی نیرو های ایالات متحده به غیر نظامیان در لوگر

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی