اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

سود امریکا از مواد مخدر در افغانستان بیشتر از هزینه 5،8 میلیارد دالری واشنگتن است

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی