اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 19 حوت , 1397

رییس جمهور رتبۀ دگرجنرالی را به تورن‌جنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی تفویض کرد

به گزارش افغان خبر، رییس جمهور غنی بر اساس پیشنهاد دفتر شورای امنیت ملی کشور، طی حکمی رتبۀ دگرجنرالی را به تورن‌جنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع…

مشاهده در منبع اصلی