اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

شانزده طالب مسلح درهرات کشته شدند

به گزارش افغان خبر،
شهر هرات 8 سنبله باختر
مرکزاصلی قوماندانانی طالبان درقریه بخت آباد ولسوالی شیندند ولایت هرات هدف بمباردمان هوایی قرارگرفت.
دراین حمله شانزده طالب مسلح به شمول دو قوماندان این گروه کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.
این حمله همچنان باعث شد تا بیست غیرنظامی که دراین مرکز در بند طالبان قرارداشتند ، موفق به فرارشوند.
یک مسوول محلی درولایت هرات به آژانس باخترگفت که درین حمله سیزده تن ازافرادغیرنظامی به شمول زنان وکودکان که درخانه های اطراف این مرکزقوماندانی طالبان ساکن بود نیزشهید وهفت تن دیگرشان زخمی شده اند که این گزارش دردست بررسی جدی است .
اوگفت هیات حقیقت یاب ازسوی والی هرات گماشته شده است تابه محل رویداد برود وچگونگی تلفات غیرنظامیان دراین حمله را به گونه جدی بررسی نماید.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی