اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

نزدیک به یک صدوپنجاه هراس افگن دریک ماه اخیر کشته شدند

به گزارش افغان خبر،
شهرجلال آباد 8 سنبله باختر
نزدیک به یک صدو پنجاه هراس افگن درجریان یک ماه اخیر درولایت ننگرهار کشته شده اند.
این هراس افگنان درجریان هژده عملیات نظامی ونیز درگیری های ناگهانی درگوشه و  کنار آ ن ولایت شرقی آماج قرارگرفته اند.
جنرال عبدالرحمان رحمان مسوول پولیس ولایت ننگرهار دریک نشست با خبرنگاران گفت که در یک ماه یک صدو چهل هراس افگن خارجی و افغان درننگرهار کشته شده اند و دست کم پنجاه وچهارتن دیگر شان زخم برداشته اند.
اوگفت که نظامیان همچنان  درجریان یک ماه توانسته اند ده ها روستا در ننگرهار را از وجود هراس افگنان پاکسازی کنند و زمینه را به زند گی آرام مردم و نیز تطبیق پروژه های انکشافی فراهم سازند.
جنرال رحمان می گوید که راه اندازی عملیات ها ، هراس افگنان را درننگرهار به حاشیه رانده و نیز باعث شده است  تا مردم اندکی نفس راحت بکشند.
او بر ادامه راه اندازی عملیات های نظامی ونیز پیکار با هراس افگنی در ننگرهار تاکید کرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی