اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

ادامه تلاش های عملی برای برگزاری انتخابات درننگرهار

به گزارش افغان خبر،
شهرجلال آباد 8 سنبله باختر
تلاش برای برگزاری انتخابات پیش رو درولایت ننگرهار ادامه دارد.
درچارچوب این تلاش ها ، قراراست دفاتری برای برگزاری این انتخابات دربخش هایی ازآ ن ولایت ایجاد شود.
گلاب منگل والی ننگرهار درآستانه  ایجاد مراکزانتخابات در ولسوالی مومند دره گفت که همه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات گرفته شده و حکومت مکلف است تا زمینه را برای آن فراهم سازد.
با این حال مسوولان محلی کمیسیون انتخابات می گویند که دربیشترین بخش های ننگرهار مراکز انتخابات ایجاد شده است  و این روند همچنان ادامه دارد.
تا کمتر ازیک سال دیگر افغانستان گواه انتخابات پارلمانی خواهد بود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی