اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 14 اسد , 1399

عیدی بردن به رقابت نا سالم میان خانواده ها مبدل شده است // کار شناسان: هزینه این رقابت را خانواده داماد می پردازد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر  ۷ سنبله ۱۳۹۶
برخی شهروندان به این باور اند که رسم عیدی بردن به خانه  عروس جایش رابه رقابت های میان خانواده ها عوض کرده است.
به باور آنها در گذشته ها خانواده  داماد برای نامزد عروس خود گوسفندقربانی  آماده میکرده و با مقدار کیک و کلچه ویک جوره لباس با دف ونای  در جمع دوستان به خانواده نامزد عروس می برددند.
اما رفته ، رفته  این رسم جایش را به رقابت های  ناسالم میان خانواده  عوض کرده ودراین میان داما د بیشتر از هر کسی  دیگر  متضرر می گردد به هر  حال این رسم  از گذشته  های  دور  از نسل به نسل  انتقال یافته است.
صالحه  حبیبی  رییس مرکز زبان هاو ادبیات اکادمی  علوم افغانستان  در مورد پیشینه  این رسم  روشنی  انداخته می گوید.
مردم افغانستان  در درازنای تاریخ هم جشن های عنعنویی داشته اند و هم اعیاد مذهبی ، میلۀ نوروز از جمله جشن های عنعنویی و دیرینۀ کشور است ، با آمدن اسلام دو عید دیگر همچنان در میان رسوم مردم ایجاد گردید " که عید قربان و عید رمضان "  به گفته وی در دورۀ نخستین شاهان آریانای کهن جشن نوروز با شکوه و عظمت تمام برگزار می گردید ومناطق تحت تسلط برای این شاهان تحفه ها می آوردند .دو نیم هزار سال قبل از امروز در دوران داریوش شاه هخامنشیان از تمام کشور ها زیر دست به مناسبت جشن نوروز برای شاه ،توسط کاروان هایی ازشترها تحایف قیمتی برده می شد که مجسمه ها ی آ ن تا همین اکنون هم موجود است .
بعد ها با آمدن دین مقدس اسلام برای مسلمانان، عید قربان و عید رمضان قداست پیدا نمود و اهمیت یافت .
اما رواج های عنعنویی و مردمی از میان برداشته نشد، رسم شاهان قدیم آرام آرام میان مردم عام راه پیدا کرد و تحفه دادن ها عمومیت یافت. بالاخره باگذشت زمان تحایف میان خانواده ها ی عروس و داماد شکل و رنگ گرفت و طوری تنظیم گردید که به واسطۀ آن محبت میان دو خانواده بیشتر گردد و رابطه ها مستحکم تر و دوستانه تر شود .این که چه چیزی باید به رسم عیدی به خانوادۀ عروس برده شود در مناطق مختلف تفاوت می کند .شیوۀ بردن عیدی و زمان آن همچنان مختلف است.خانواده های متمول و پولدار تحایف بیشتر و قیمتی تر برابر می کنند و آنانی که در سطح پایین اقتصادی قرار دارند برابر توان این رسم را به جا می آوند .ولی برد ن حنا ویا خینه همراه با گوسفند قربانی از اصل های عمده شمرده می شود .اصلاً فلسفۀ تحفه دادن ایجاد محبت ، دوستی وصمیمیت هسست میان انسان ها .لبخند به روی لبان دوست ویا عزیزی آوردن هست .پیامیر اسلام هم گفته اند : به همدیگرتان تحفه بدهید و محبت حاصل کنید .موضوع عیدی و عیدانه در ادبیات ما همچنان راه یافته است .مولانا می گوید :
عید آمد و عید آمد
یاری که رمید آمد
عیدانه فراوان شد
تا باد چنین بادا
به این معنا که عید پیام آشتی و صلح را با خود به ارمغان می آورد .
خانم حبیبی در پایان گفت با تأسف  امروز از محبت خبری نیست ،  تحایف  بسیار کمر شکن بر خانوادۀ داماد بیچاره تحمیل می گردد و نتیجۀ بر عکس میدهد ، یعنی در عوض ازدیاد محبت باعث ایجاد کدورت و تنش میان خانوداه ها می شود . وهمه ناشی از سطح پایین  آگاهی مردم از فلسفۀ تحفه دادن و عیدی بردن است و بس .
به هر  حال آنانیکه عیدی می برندو خرید میکنند در چه  حال  اند.
خانم میری  که عیدی برای نامزد برادرزاده خود اماده کرده می گوید که نظر به اقتصاد  عیدی  بردن فرق میکند او خودش لباس مکمل همراه کیک وکلچه ، میوه خشک، میوه تازه ،غذاهای رنگ رنگ  با گوسفند اماده کرده تا به عنوان عیدی  به خانه نامزد برادر زاده ببرد.
او گفت که گوسفند راباگل  و رنگ اراسته  ساخته تا با انچه  در  بالا گفته شد یکجا به  خانه نامزد  عروس ببرند.
خودش  بااین ذوق و برق  عیدی آماده کرده است.
اما میگوید اگر کسی  توان خریداری  این چیز ها را ندارد یک دسته گل هم می تواند کار ساز    باشد.
دراین باره نظر  واحد میان  خانواده ها وجود ندارد و برخی  از این رسم می نالند وشماره دیگر با خوشی  بالا تر از توقع  خریداری می کنند تا تحفه عیدی آماده  شود.
خانم  سخی زاده  که برای نامزد پسرش عیدی می بردگفت (( عیدی بردند  امروز نسبت به سابق فرق زیاد کرده است  در سابق  یک جوره لباس مکمل  با کیک وکلچه  برده می شد  ولی  حال  چند  جوره لباس کیک وکلچه ، میوه  خشک ،میوه  تازه و طلا  می  بردند .
او گفت : میدانم  رسم ورواج  نا پسند است. اما مجبور  استم وببرم))
به هر صورت این رسم ممکن سبب ناراحتی خانواده های دارای بضاعت نگردد وبرای خانواده های که اقتصادضعیف دارند دشواری ایجاد میکند به این همه  تلاش کنند تا به  رسم  و رواج های که  به جای محبت  و دوستی  فاصله ایجاد می کند نه گفته شود. مومنه ،نازیلا، نیلوفر

مشاهده در منبع اصلی