مطالب مرتبط:

پانزده میلیون دالر لیلام میشود

به گزارش افغان خبر، کابل 8سنبله باختر بانک مرکزی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند. به گزارش آژانس...

مطالب اخیر