اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

آغازکارقیرریزی یک جاده درفراه

به گزارش افغان خبر،
شهرفراه 8 سنبله باختر
کارساخت وقیرریزی یک جاده درشهرفراه آغازشد.
این جاده به در ازای طول چهارکیلومتر ازبرابر بانک زراعتی شهر فراه می گذرد.
یک مسوول شاروالی فراه به آژانس باخترگفت که این جاده به هزینه این شاروالی ساختمان واسفالت می شود.
اوگفت با ساخت واسفالت این جاده ، رفت و آمد مردم شمال شهرفراه  به بازار آسان تر خواهد شد.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی