اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

نیروهای ویژه پلیس ‘فرمانده کلیدی شبکه حقانی’ را در لوگر کشتند

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی